Natt- og helgearbeid mellom Tillafjell og Sundebru

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Helgen 9. – 10. mars mars, vil det foregå nattarbeid i sporet på strekningen Tillafjell – Sundebru.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 7. mars 2024 klokken 16:02

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter pigging av fjell på utvalgte punkter på strekningen. Arbeidet er et ledd i moderniseringen av høyspenningsanleggene som forsyner togene med kjørestrøm på Sørlandsbanen.

Arbeidet vil bli utført i disse tidsrommene:

Natt til lørdag 9. mars: 01.30 – 10.00
Natt til søndag 10. mars: 21.15 – 10.30

Arbeidet vil innebærer støy som overskrider anbefalte grenseverdier, men periodene med støy på de enkelte arbeidsstedene (punktene) vil være relativt kortvarige. I tillegg vil entreprenøren, så langt det er praktisk mulig, forsøke å tilrettelegge arbeidet for å unngå mest mulig av den kraftigste støyen i nærheten av bebyggelse på midt natta.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 7. mars 2024 klokken 16:02