Nattarbeid på Arendalsbanen i mai og juni

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Arendalsbanen. I løpet av våren/forsommeren skifter vi ut gamle sviller på utvalgte delstrekninger.

  • Arendalsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 10. april 2024 klokken 09:18

Arbeidet utføres i Bane NORs egen regi, og vil foregå med bruk av dieseldrevne skinne-/veigående maskiner med spesialutstyr for utskifting av sviller. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (slegger o.l.) må regnes med.

Hvor og når skal vi jobbe?

Arbeidet vil foregå i to perioder. Første etappe (14. – 21. mai) omfatter delstrekningene Skreddarhagen-Hurveevja og Stoa-Stotjenn. Den andre perioden (28. mai – 11. juni) omfatter delstrekningen Djupmyr-Bøylefossbru og Hurv-Ravnberget. På begge delstrekningene vil arbeidet foregå i tidsrommet mellom 21.30 og 07.30 de aktuelle nettene.

Hvorfor skifter vi sviller?

Sviller er bygd for å vare i mange år, men utsettes for slitasje i over tid. Når de er utslitt, må de skiftes ut. Nye sviller gir til økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjøre modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 10. april 2024 klokken 09:18