Arbeid ved Nærbø stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Nærbø stasjon er én av de mest trafikkerte stasjonene langs Jærbanen. Behovet for oppgradering er stort, blant annet for at stasjonen skal tilfredsstille moderne krav til universell utforming.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 17. juni 2024 klokken 13:00

I midten av august starter hovedarbeidene. Moderniseringen omfatter blant annet ny plattform med nye ledelinjer til hjelp for blinde og svaksynte. Det skal også bygges nye leskur og ny heis ved stasjonen. Målet er at prosjektet skal være avsluttet innen utgangen av november.

Mens arbeidet pågår, vil den nåværende heisen være ute av drift. Vi beklager ulempene som følge av dette, og oppfordrer reisende som er avhengig av heis til å bruke nabostasjonene i anleggsperioden.

Moderniseringen av Nærbø stasjon, handler også om økt sikkerhet for de reisende. Spesielt gjelder dette plattformens bredde og utforming. Alle gjeldende regler for utforming og tekniske regler har vært nøye gjennomgått i planleggingsprosessen.

Planlagt arbeid som vil skape støy:

I gjennomføringen av hovedarbeidene, er det særlig uke 34 og 35 som vil bære preg av stor aktivitet. I disse ukene er det i enkelte perioder stans i den ordinære togtrafikken, og arbeidet vil da foregå døgnkontinuerlig. I resten av anleggsperioden vil omfanget av nattarbeid være begrenset til 3-4 timer per natt i ukene frem mot ferdigstilling i november.

Varsling og informasjon

Nærmeste naboer vil motta sms-varsling i forkant av arbeidene. Informasjon vil også bli gitt gjennom media. I tillegg vil vi sørge for informasjonsplakater på stasjonsområdet, samt informasjon til kundesentrene til Bane NOR og GoAhead. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter vil bli informert om det planlagte arbeidet.

Naboer som for eksempel av helsemessige årsaker, har særlig behov for nattero, vil få tilbud om alternativ overnatting i de mest hektiske periodene (uke 34 og 35). Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette når det nærmer seg byggestart.

 Trenger du hjelp til å komme deg til Bryne/Varhaug, kan GoAhead´s kundeservice kontaktes; 61 25 80 00. Husk å ringe inn bestillingen i god tid for å nå det toget du ønsker å reise med. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202406-007.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 17. juni 2024 klokken 13:00