Arbeid i sporet mellom Kjelsås og Movatn

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. For tiden pågår arbeid med montering av kabelkanaler og trekking av nye kabler på deler av strekningen mellom Kjelsås og Movatn.

  • Gjøvikbanen
  • Oslo
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 27. mai 2024 klokken 21:47

Arbeidet ble strekningen ble påbegynt 15. mai, og vi beklager at nabovarsel/informasjon ikke er sendt ut tidligere som forutsatt. Dette skyldes at bakgrunnsinformasjonen dessverre ble slettet ved en feiltakelse.

Det pågående arbeidet utføres i tidsrommet 19.00-06.00 gjennom hele arbeidsperioden. Unntatt er innsovningsperioden (23.00-01.00) hvor det ikke vil foregå støyende arbeid. Det generelle støynivået er relativt moderat, men det vil forekomme kortvarige perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt spesialverktøy for kapping og tilpassing av nye kabelkanaler. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at lokale helsemyndigheter er orientert om det pågående arbeidet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 27. mai 2024 klokken 21:47