Arbeid i sporet ved Mosby og Glitre planovergang

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 9. – 11. mai skal vi blant annet skifte ut slitte skinner, sviller og pukk ved Mosby og Glitre planovergang.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 29. april 2024 klokken 17:17

Arbeidet vil foregå med bruk av dieseldrevne skinne-/veigående maskiner med spesialutstyr for utskifting av skinner og sviller. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (slegger o.l.) må regnes med. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi, nødetater og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Arbeidstider ved Mosby planovergang

Arbeidet utføres i tidsrommet 08.00-22.00, torsdag 9. mai. Mens arbeidet pågår, vil planovergangen være stengt for normal ferdsel.

Arbeidstider ved Glitre planovergang

Arbeidet utføres i løpet av fredag 10. mai (08.00-22.00) og lørdag 11. mai (08.00-16.00). Mens arbeidet pågår, vil planovergangen være stengt for normal ferdsel.

Hvorfor skifter vi skinner, sviller og pukk?

Våre sporanlegg og planoverganger er bygd for å vare i mange år, men utsettes for slitasje i over tid. Når de er utslitt, må de skiftes ut. Nye sviller og skinner gir til økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer. Vedlikehold og modernisering av planoverganger, gir bedre komfort for kjøretøy som passerer. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 29. april 2024 klokken 17:17