Nattarbeid ved Mjøndalen og Steinberg

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Ved Mjøndalen og Steinberg skal vi grave fundamenter for nye strømskap til anlegg for sporvekselvarme.

  • Sørlandsbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. mai 2024 klokken 09:08

Arbeidet utføres henholdsvis natt til 23. mai ved Mjøndalen og natt til 24. mai ved Steinberg. Arbeidstiden vil være 01.00 – 04.30 begge de aktuelle nettene. Det generelle støynivået vil være moderat, men noe støy og uvante lyder knyttet til bruk av dieseldrevet gravemaskin, må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Hensikten med arbeidet

Bane NOR har anlegg for sporvekselvarme på svært mange stasjoner og kryssingsspor rundt om i landet. Anleggene bidrar til at sporvekslene fungerer normalt på vinterstid. Gjennom å oppgradere anleggene, reduserer vi risikoen for akutte feil som kan føre til at sporvekslene fryser fast når kulda setter inn.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske årsaker og hensyn til tryggleiken, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 16. mai 2024 klokken 09:08