Akutt utbedring av sporveksel ved Marnardal stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Sørlandsbanen. Ved Marnardal stasjon må vi skifte ut bevegelige deler i en sporveksel. Arbeidet vil bli utført natt til mandag 20. mai.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. mai 2024 klokken 14:28

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 23.00 – 09.00, og vi medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevne skinnegående spesialmaskiner. I tillegg vil det bli kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy for kapping og sliping av nye skinneskjøter.

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter utskifting av bevegelige slitedeler som er påført skade. Den aktuelle sporvekselen befinner seg i søndre ende av stasjonsområdet.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapets kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 16. mai 2024 klokken 14:28