Natt- og helgearbeid mellom Lyser og Gjerstad

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 26. juni – 2. juli skifter vi ut skinner på deler av strekningen mellom Lyser og Gjerstad.

  • Sørlandsbanen
  • Telemark
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 11. juni 2024 klokken 15:47

Arbeidet vil foregå både på dagtid og natt i den aktuelle perioden, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil være kortvarige perioder (erfaringsmessig ca. 3-5 minutter) med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Ved midlertidig riggplass ved Gjerstad stasjon, vil det også være perioder med støy og uvante lyder, blant annet knyttet til opplasting av gamle skinner i containere for videre transport til gjenbruk.

Detaljer om arbeidstider

26.6. – 2.7.: Arbeid på dagtid (07.00 - 17.00). Forarbeid/forberedelser.
29. - 30.6.: Nattarbeid (23.00 - 10.00). Gjennomføring av skinnebyttet.
30.6. – 2.7.: Nattarbeid (21.00 – 07.00). Etterarbeid og opprydding.

Hvorfor skifter vi skinner?

Sørlandsbanen er én av de tettest trafikkerte banestrekningene i landet. Det er positivt at mange velger å reise med tog, men stor trafikk innebærer stor slitasje og stort behov for vedlikehold av spor og sporveksler slik at flest mulig tog kan komme og gå i rute.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB202406004

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 11. juni 2024 klokken 15:47