Nattarbeider ved Ljan stasjon i mai

Bane NOR skal utføre arbeider ved Ljan stasjon i perioden 2. mai til 15. mai 2024. Arbeidene må utføres om natten, når togene ikke går.

  • Østfoldbanen
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
  • Oslo

Publisert: 23. april 2024 klokken 15:41

Tidsrommet det skal arbeides er mellom klokken 01.00 og 05.00 hver natt i perioden 2. mai til 16. mai. Arbeidene starter altså etter innsovningsperioden, da det skal være stille.

Ikke alt vi skal gjøre vil medføre kraftig støy, men det kan bli impulslyder på rundt 100 dB. Vi skal bruke to maskiner som tilsvarer to gravemaskiner i lydnivå, som jobber samtidig langsmed toglinjen.

Hva skal vi gjøre?

Arbeidene er forberedelser til en større planlagt tilpasning av Ljan stasjon til nye, lengre lokaltogsett på strekningen L2 Oslo S-Ski. Det er nødvendig for oss å gjennomføre omfattende undersøkelser og kartlegging av grunnforhold og infrastruktur.

Arbeidene består av følgende:

  • Kabelpåvisning
  • Blottlegging og kartlegging av kabler
  • Rensk av kabelkanaler
  • Kartlegging og rensk av dreneringer, stikkrenner, linjegrøfter og eventuelt lukket drenering
  • Fjerning av overskuddsmasser
  • Kartlegging av behov for nye kabelføringer i forbindelse med flytting av signaler

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre virkedager før varslet oppstart av arbeid.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut, se lenger ned på siden. Husk å oppgi koden du mottok i SMS-varselet.  


Publisert: 23. april 2024 klokken 15:41