Anleggsarbeid mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv 2. – 16. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 2. – 16. mai, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 30. april 2024 klokken 20:27

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • Diverse arbeid knyttet til reetablering av veier (asfaltering, høvling etc.)
  • Arbeid med føringsveier
  • Riving av gamle master
  • Strekking og justering av nye ledninger
  • Diverse oppryddingsarbeid

Arbeidstider

Arbeid og aktivitet som er nevnt over, vil i hovedsak foregå i tidsrommet 07.00-18.00, men i noen tilfeller vil det være nødvendig å utvide arbeidstiden. I perioden 9. – 12. mai, er Sørlandsbanen stengt for ordinær trafikk. I den perioden vil arbeidstiden strekke seg fra 05.00-23.00. Så langt det er praktisk mulig, vil imidlertid entreprenøren forsøke å begrense omfanget av støyende arbeid så mye som mulig i tidsrommet 05.00-07.00.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert om det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 30. april 2024 klokken 20:27