Anleggsarbeid Kristiansand stasjon - Grim Torv

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 18. mars – 1. april, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 16. mars 2024 klokken 10:58

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • graving og bygging av nye kabelkanaler (føringsveier)
  • etablering av nye kummer og rørkryss
  • Innheising av nye master
  • bygging av nye fundamenter (graving, armering, forskaling og støping)

Vi gjør oppmerksom på at det blir pause i denne delen av anleggsarbeidet gjennom påsken, men arbeidet vil fortsette etter at påskehøytiden er unnagjort.

Montering av master og jording ved Kristiansand stasjon 18. mars – 1. april

I ytre enden av stasjonsområdet i Kristiansand vil det i perioden 18. mars – 1. april blant annet foregå montering av nye master og kopling av nye jordingskabler. Aktiviteten vil ikke innebære nevneverdig støy for omgivelsene. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet, innebærer midlertidig redusert kapasitet på parkeringsplassen ved stasjonen.

Arbeidstider

Alt av arbeid og aktivitet som er nevnt over, vil i hovedsak foregå i tidsrommet 07.00-18.00, men i noen tilfeller vil det være nødvendig å utvide arbeidstiden fra 05.00-23.00 på grunn av begrenset sportilgang på dagtid. Så langt det er praktisk mulig, vil vi forsøke å begrense omfanget av støyende arbeid så mye som mulig i tidsrommet 05.00-07.00.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. mars 2024 klokken 10:58