Anleggsarbeid mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 3. – 17. mars, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 2. mars 2024 klokken 09:22

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • graving og bygging av nye kabelkanaler (føringsveier)
  • etablering av nye kummer og rørkryss
  • Innheising av nye master
  • bygging av nye fundamenter (graving, armering, forskaling og støping)

Arbeidet vil i hovedsak foregå i tidsrommet 07.00-18.00, men i noen tilfeller vil det være nødvendig å utvide arbeidstiden fra 05.00-23.00 på grunn av begrenset sportilgang på dagtid. Vi gjør

oppmerksom på at de deler av arbeidet som skal foregå på stasjonsområdet i Kristiansand, vil føre til midlertidig redusert kapasitet på parkeringsplassen ved stasjonen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 2. mars 2024 klokken 09:22