Kvelds- og helgearbeid Kristiansand stasjon - Grim Torv

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 15. november – 19. desember, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 9. november 2023 klokken 11:09

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid og kveldstid. Arbeidet vil foregå i følgende tidsrom:

Mandag-fredag:   14:00 - 23:00
Lørdager:               09:30 - 23:00
Søndager:              09:30 - 20:00

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog). I arbeidet på stasjonsområdet i Kristiansand, vil det bli benyttet beltegående spesialmaskin. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Publisert: 9. november 2023 klokken 11:09