Anleggsarbeid mellom Kristiansand stasjon og Grim torv

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 18. februar – 2. mars, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 16. februar 2024 klokken 11:07

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • graving og bygging av nye kabelkanaler (føringsveier)
  • etablering av nye kummer og rørkryss
  • Innheising av nye master
  • bygging av nye fundamenter (graving, armering, forskaling og støping)

Arbeidet vil foregå på dagtid (06-20) alle dager i den aktuelle perioden.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. februar 2024 klokken 11:07