Anleggsarbeid mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv 2. – 16. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 2. – 16. april, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 26. mars 2024 klokken 11:55

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • graving og bygging av nye kabelkanaler (føringsveier)
  • etablering av nye kummer og rørkryss
  • Innheising/montering av nye master
  • bygging av nye fundamenter (graving, armering, forskaling og støparbeid)

Montering av master og jording ved Kristiansand stasjon

I ytre enden av stasjonsområdet i Kristiansand vil det i perioden blant annet foregå montering av nye master, kopling av nye jordingskabler samt omlegging av vannledning. Aktiviteten vil ikke innebære nevneverdig støy for omgivelsene. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet, innebærer midlertidig redusert kapasitet på parkeringsplassen ved stasjonen.

Arbeidstider

Alt av arbeid og aktivitet som er nevnt over, vil i hovedsak foregå i tidsrommet 07.00-18.00, men i noen tilfeller vil det være nødvendig å utvide arbeidstiden fra 05.00-23.00 på grunn av begrenset sportilgang på dagtid. Så langt det er praktisk mulig, vil vi forsøke å begrense omfanget av støyende arbeid så mye som mulig i tidsrommet 05.00-07.00.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert om det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)  


Publisert: 26. mars 2024 klokken 11:55