Nå er arbeidene på Kolbotn i gang!

Den etterlengtede oppstarten på renoveringen av Kolbotn stasjon og plattform er i gang. Dessverre fører arbeidet til en del støy og det kan påvirke deg som nabo mellom 22. juli og 05. august.

Publisert: 9. juli 2024 klokken 11:18

Hva er det vi skal gjøre? 

Plattformene skal forlenges så de kan brukes av de nye doble togsettene som kommer i 2025-26, antall spor skal ned fra tre til to, og det skal bli sikrere og bedre atkomst. Arbeidene innebærer at vi skal fjerne sporet og grave opp deler av plattformen. Dette vil bli satt opp igjen, slik at stasjonen vil fungere som vanlig når den åpner for persontrafikk igjen.

Blant arbeidene som skal utføres i sommer er etablering av spuntvegger under sporet, der det skal bygges ny undergang. Disse arbeidene kan kun utføres når det ikke går tog, og Kolbotn stasjon blir derfor stengt for passasjertrafikk fra 22. juli til 5. august 2024.

Hvor mye støy blir det?

Det skal utføres arbeider som graving, sveising, spunting, pigging, boring og ut- og innlasting av masser. Spesielt spunting medfører mye støy for omgivelsene. Dette arbeidet skal ikke pågå i hele toukersperioden da stasjonen er stengt.

Når blir det mest støy?

I perioden stasjonen er stengt planlegger vi å gjennomføre de mest støyende arbeidene mellom klokken 07.00 og 23.00, og planlegger i utgangspunktet ikke svært støyende arbeid nattestid.

Siden oppgavene vi skal utføre er tidskritiske kan det likevel bli nødvendig å utføre arbeid om natten.  

Varsling og alternativ overnatting

Vi beklager ulempene arbeidene våre medfører. Ved nattarbeider vil vi tilby alternativ overnatting til de som bor mest utsatt til.

Du finner lenken til å søke om alternativ overnatting her:

Skjema for alternativ overnatting | Bane NOR


Skrevet av

  • Synne Østerlie

Publisert: 9. juli 2024 klokken 11:18