Natt- og helgearbeid Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug 2. - 16. mai

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 2. – 16. mai, vil det foregå nattarbeid på delstrekningene Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 30. april 2024 klokken 20:33

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg skal gamle master rives. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

I perioden 9. – 12. mai er Sørlandsbanen stengt for ordinær trafikk. I denne perioden vil det foregå sporarbeid på strekningen Neslandsvatn-Lyser. Ved Vegårshei vil det foregå montering av nye signaler.

Sporarbeidet omfatter såkalt nøytralisering av sporet, og innebærer at sporet kappes og sveises sammen igjen. Arbeidet vil foregå på dagtid, og hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, noe som bidrar til å redusere risikoen for solslyng og skinnebrudd.

Detaljer om arbeidstider

04.00 – 10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 30. april 2024 klokken 20:33