Anleggsarbeid mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv 18. - 31. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 18. – 31. mai, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 21. mai 2024 klokken 11:12

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet:

  • Arbeid med føringsveier
  • Riving av gamle master
  • Strekking og justering av nye ledninger
  • Diverse oppryddingsarbeid

Arbeidstider

Alt av arbeid og aktivitet som er nevnt over, vil i hovedsak foregå i tidsrommet 07.00-18.00, men i noen tilfeller vil det være nødvendig å utvide arbeidstiden fra 05.00-23.00. Så langt det er praktisk mulig, vil imidlertid entreprenøren forsøke å begrense omfanget av støyende arbeid så mye som mulig i tidsrommet 05.00-07.00.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert om det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert. Det er ellers verdt å merke seg at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som innebærer at støynivået ikke vil være konstant, men vil variere avhengig av avstanden til de respektive arbeidsstedene.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 21. mai 2024 klokken 11:12