Vi oppgraderer og moderniserer Hokksund stasjon - Snart starter arbeidene

Som mange sikkert har fått med seg allerede, skal plattformene ved Hokksund stasjon moderniseres. I slutten av juni starter arbeidet med den etterlengtede oppgraderingen som vil bidra til at stasjonen tilfredsstiller moderne krav til universell utforming, og dermed en enklere hverdag for alle som reiser med tog til og fra Hokksund.

  • Bergensbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel

Publisert: 19. juni 2024 klokken 15:26

Gjennomføringen av prosjektet er delt inn i flere faser. Den første etappen strekker seg fra slutten av juni til slutten av juli, og omfatter rivning av eksisterende, og bygging av ny mellomplattform. I denne fasen av prosjektet vil all av- og påstigning skje på plattformen til spor 1.

Straks arbeidet med ny mellomplattform er avsluttet, går vi i gang med å bygge om sideplattformen langs spor 1. Arbeidet påbegynnes omkring månedsskiftet juli/august, og vil pågå om lag en måneds tid. Fra slutten av august til midten av september, sluttføres arbeidet med nye møbler, ny plattformbelysning, nye informasjonsskjermer og ny merking. I tillegg skal det bygges ny trapp ned til pendlerparkeringsplassen.

Støy i anleggsperioden

Den omfattende byggeaktiviteten vil innebære perioder med støy og uvante lyder for berørte naboer. Spesielt mye anleggsstøy vil det være når vi fjerner mellomplattformen i begynnelsen av juli, og deretter i begynnelsen av august når vi fjerner sideplattformen langs spor 1.

Vi gjør oppmerksom på at det i periodene 24. juni – 13. juli og 30. juli – 13. august, vil bli jobbet døgnkontinuerlig. Vi beklager ulempene som følge av dette, men ber om forståelse for at det er nødvendig for å komme i mål innenfor de fastsatte fristene.

For ordens skyld gjør vi ellers oppmerksom på at det kan være aktuelt å gi tilbud om alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Naboer i denne kategorien, vil motta eget SMS-varsel med spesiell informasjon om dette.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202406-008

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 19. juni 2024 klokken 15:26