Natt- og helgearbeid mellom Helldalsmo og Herefoss 3. – 15. juni

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 3. – 15. juni, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på deler av strekningen mellom Helldalsmo og Herefoss.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:45

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Lørdager er arbeidstiden 01.30 – 10.00, mens søndager er arbeidstiden 21.15 - 10.30. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må regnes med. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:45