Natt- og helgearbeid mellom Helldalsmo og Herefoss i sommer

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Gjennom sommeren fortsetter vi arbeidet med å modernisere anleggene som forsyner togene med kjørestrøm på Sørlandsbanen.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:15

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet boring, montering og jording av nye mastefundamenter, samt montering av nye master, strekking og justering av ny kontaktledning på deler av strekningen mellom Helldalsmo og Herefoss.

Detaljer om arbeidene

Boring, montering og jording av nye mastefundamenter vil foregå i periodene 1. – 2. juli og 31. juli – 14. august. I begge de aktuelle periodene, vil denne delen av arbeidet foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Lørdager er arbeidstiden 01.30 – 10.00, mens søndager er arbeidstiden 21.15 - 10.30. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må regnes med. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Arbeidet med å montere nye master samt strekking og justering av ny kontaktledning, vil foregå gjennom hele juli måned. Denne delen av arbeidet vil foregå i opphold mellom togene i tidsrommet mellom 02.00 og 13.00. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?


Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202407-001


Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:15