Helgearbeid Kolbotn 19-21. april

Bane NOR planlegger arbeider ved Kolbotn stasjon helgen 20-21. april. Det vil bli døgnkontinuerlig arbeid denne helgen, da det ikke skal gå tog på strekningen. Arbeidene vil medføre støy for naboer.

  • Østfoldbanen
  • Oppgradering av Kolbotn stasjon
  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter

I forbindelse med planlagt ombygging av Kolbotn stasjon skal det utføres forberedende arbeider på Kolbotn stasjon mellom natt til lørdag 20. april kl. 0200 og søndag 21. april kl. 1400. Arbeidene vil blant annet omfatte grunnboring og flytting av masser i spor. Dette vil medføre støy nattestid for de som bor nærmest stasjonen.

Arbeider som skaper støy vil bestå av:

  • Skinne-/veimaskin med pukksuger, som fjerner ballast i og ved spor. Dette for å sjekke avstand ned til fjell ved bru over jernbane for Kolbotnveien.
  • Vegetasjonsrydding
  • Miljøprøver med betongbor og kjernebor (utføres på dagtid)
  • Borerigg for grunnundersøkelser
  • Rensk av kabelkanaler og fjerning av overskuddsmasser
  • Kartlegging av kabler og annen infrastruktur i sporområde  

Vi beklager ulempene arbeidene medfører.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. 

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut, se lenger ned på siden. Husk å oppgi koden du mottok i SMS-varselet.