Helgearbeid i sporet mellom Skien og Borgestad

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. Helgen 9. – 10. mars utfører vi arbeid i sporet mellom Skien og Borgestad.

  • Bratsbergbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 7. mars 2024 klokken 12:19

Arbeidet omfatter diverse sveisearbeid på strekningen mellom Saudegata øst og Adjunkt Arentz gate øst. I tillegg skal vi skifte sviller på jernbanebru på høyde med Jernbanebrygga 63, litt lenger sør. Arbeidet vil foregå på dagtid (07.00-19.00) begge dager.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 7. mars 2024 klokken 12:19