Natt- og helgearbeid mellom Gjerstad og Nelaug i juli

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. Gjennom hele juli måned, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen mellom Gjerstad og Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:22

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. Arbeidet vil foregå i opphold mellom togene i tidsrommet mellom 02.00 og 13.00, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at hovedtyngden av arbeidet vil foregå på delstrekningen mellom Gjerstad og Skorstøl.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202407-002.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:22