Dreneringsarbeid mellom Krekling og Skollenborg-Kongsberg

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Sørlandsbanen. På deler av strekningen mellom Krekling og Skollenborg, samt på et punkt mellom Skollenborg og Kongsberg, skal vi forsterke løsningen for drenering av nedbør og overflatevann.

  • Sørlandsbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 2. mai 2024 klokken 14:52

Arbeidet utføres av Banefjell AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet påbegynnes i mai og skal etter planen avsluttes i løpet av oktober. Aktiviteten omfatter blant annet graving og utskifting av masser i åpne og lukkede linjegrøfter samt utskifting av kummer og bytte av en stikkrenne.

Arbeidet vil foregå om natten. Det generelle støynivået vil være moderat, men aktiviteten vil innebære uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidet hele tiden vil forflytte seg i retning fra Skollenborg mot Krekling. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet, vil bli etablert et midlertidig pukklager om lag midt på Brennesletta. Kortvarige perioder med støy knyttet til mottak, lasting og lossing av pukk må påregnes.

Vi gjør særlig oppmerksom på at det i tidsrommet 22.00-04.00, natt til søndag 5. mai, vil foregå pigging av fjell i et område på høyde med Gammelgrendåsen mellom Skollenborg og Kongsberg. Tiltaket er nødvendig for å tilstrekkelig plass til et nytt drensrør med kraftigere dimensjon.

Hvorfor rensk og oppgradering av grøfter og stikkrenner?

Hensikten med å renske og oppgradere linjegrøfter og stikkrenner er å sikre god avrenning og forbedret drenering av vann på tvers av jernbanetraseen. God drenasje er viktig for å unngå at underbygningen blir ustabil som følge av at den mettes med vann.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.


Publisert: 2. mai 2024 klokken 14:52