Rensk og utskifting av stikkrenner på Gjøvikbanen

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Gjøvikbanen. På utvalgte steder og delstrekninger, skal vi forsterke løsningene for drenering av nedbør og overflatevann.

  • Gjøvikbanen
  • Innlandet
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 28. juni 2024 klokken 11:30

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR. Det generelle støynivået vil være moderat, men aktivitetene vil innebære uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Når og hvor skal vi jobbe?

I perioden 2. – 5. juli utføres arbeid i nærheten av Korsrudlinna/Flatla og Lunnerlinna. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 19.00-06.00 hver kveld/natt i den aktuelle perioden.

I perioden 6. – 9. juli utføres arbeid i nærheten av Granum nord for Gran. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 19.00-06.00 hver kveld/natt i den aktuelle perioden.

I perioden 10. – 24. juli utføres arbeid i nærheten av Kretaveien sør for Reinsvoll. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-18) hver dag i den aktuelle perioden.

I perioden 17. – 30. juli utføres arbeid ved Haug sør for Jaren. Første del av perioden (17. – 23.7.) vil arbeidet foregå på dagtid (07-18). Deretter dels på dagtid og natt frem til 27. juli. I siste del av perioden (27. – 30. juli) vil arbeidet foregå døgnkontinuerlig.

I perioden 31. juli – 4. august utføres arbeid i nordre ende av Bjørgeseter stasjon. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-19) hver dag i den aktuelle perioden.

I perioden 24. – 29. juli utføres arbeid ved Bjørgeveien/Helgeland mellom Lunner og Gran. Første del av perioden (23. – 27.7.) vil arbeidet foregå dels på dagtid og natt. Deretter døgnkontinuerlig frem til avslutningen 29. juli. I samme periode vil det også foregå arbeid ved Mattisrudsvingen mellom Reinsvoll og Nygard i nordenden av Gjøvikbanen.

I perioden 5. – 6. august utføres arbeid i nærheten av Kleivenga nord for Grua. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 19.00-06.00 hver kveld/natt i den aktuelle perioden.

Hvorfor rensk og oppgradering av grøfter og stikkrenner?

Hensikten med å renske og oppgradere linjegrøfter og stikkrenner er å sikre god avrenning og forbedret drenering av vann på tvers av jernbanetraseen. God drenasje er viktig for å unngå at underbygningen blir ustabil som følge av at den mettes med vann.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse GJB-202407-001.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 28. juni 2024 klokken 11:30