Nattarbeid i sporet ved Darbu og Hokksund

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I perioden 10. – 13. juni,  vil det foregå maskinelt arbeid ved stasjonene Darbu og Hokksund.

  • Sørlandsbanen

Publisert: 27. mai 2024 klokken 12:42

Arbeidet ved de stajsonene vil foregå henholdsvis natt til 11. juni ved Darbu og natt til 13. juni ved Hokksund. Arbeidstiden vil være 22.00 – 06.00, begge de aktuelle nettene. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Beskrivelse av arbeidet

Arbeidet som skal utføres, omfatter såkalt nøytralisering av sporene. Dette handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Riktig nøytraltemperatur er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig utbedring og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 27. mai 2024 klokken 12:42