Nattarbeid i sporet mellom Darbu og Krekling

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. Natt til 3. juli, vil det foregå maskinelt sporvedlikehold ved Rustan mellom Darbu og Krekling.

  • Sørlandsbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 29. juni 2024 klokken 10:28

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00 – 06.00 den aktuelle natta, og aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Beskrivelse av arbeidet

Arbeidet som skal utføres, omfatter såkalt nøytralisering av sporene. Dette handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Riktig nøytraltemperatur er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig utbedring og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202407-003.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 29. juni 2024 klokken 10:28