Bytte av jernbanebru over Loelva

Bane NOR varsler om støyende arbeid og nattarbeid i påsken som følge av at jernbanebrua på godstogsporet over Loelva ved Etterstad/Bryn i Oslo skal skiftes ut.

  • Hovedbanen
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Oslo

Publisert: 13. mars 2024 klokken 15:24

Flere jernbanebruer i Oslo-området er i ferd med å oppnå levealder og må byttes ut. Dette er et pågående vedlikeholdsarbeid i Oslo. Den gamle stålbjelkebrua over Loelva skal nå erstattes med en ny ståltraubru. Arbeidsstedet er der Arnljot Gellines vei/Fagerlia møtes.

Om arbeidet

Fra og med 18. mars starter vi forberedende arbeid som innebærer at maskiner og utstyr fraktes på sporet fra beredskapsplassen like nord for Bryn stasjon fram til brustedet. Denne transporten vil pågå på kveld/natt.

Selve brubyttet vil pågå døgnkontinuerlig i påsken fra 28. mars klokken 20.00 til og med 31. mars klokken 15:00.  Arbeidet medfører byggestøy og støy fra anleggsmaskiner.

I uke 14 vil det bli noe etterarbeid på dagtid med skinnekapping/sliping og opprydding. Skinnegående arbeidsmaskiner vil være i aktivitet.

Alternativ overnatting

Hvis du bor nær arbeidsstedet og har behov for alternativ overnatting i tidsrommet 28.3 – 31.3, må du benytte søknadsskjema: 

Søknad om alternativ overnatting

Ved bestilling, benytt bestillingskoden som du har mottatt i SMS-varsel fra oss. Vi gjør oppmerksom på at tilbudet kun gjelder rom inkludert frokost.

Stenging av vei

I forbindelse med brubyttet blir det ved brustedet stengt for gjennomkjøring i Arnljot Gellines vei/Fagerlia. Tiltaket vil bli skiltet med omkjøringsvei. Nødetater vil kunne passere ved behov.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til togtrafikken kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Arbeidene utføres etter godkjenning fra kommunale helsemyndigheter.

Mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no  

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 13. mars 2024 klokken 15:24