Bruarbeid og fjellrensk sør for Lunner stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. Søndag 14. april fjerner vi et gammelt brufundament og utfører fjellrensk sør for Lunner stasjon.

  • Gjøvikbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 8. april 2024 klokken 08:05

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå fra ca. kl. 12.30 og videre utover ettermiddagen og kvelden. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy som i hovedsak vil være knyttet til arbeidet med å renske fjellskjæring for løse steiner og masser, må regnes med.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 8. april 2024 klokken 08:05