Vedlikeholdsarbeid på jernbanebru ved Jevnaker i mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I løpet av to langhelger i mai, utfører vi reparasjon og vedlikehold på jernbanebrua over E16/Glassverkveien ved Jevnaker.

  • Roa - Hønefossbanen
  • Akershus
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 2. mai 2024 klokken 11:51

Arbeidet utføres av Baneservice AS og UE Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i periodene 9. – 13. mai og 23. – 27. mai. I begge periodene vil arbeidet foregå døgnkontinuerlig. Stram fremdrift er nødvendig blant annet for å unngå konflikt med anleggsarbeid på E16 som foregår i regi av Statens vegvesen.

Detaljer om arbeidet

Arbeidet omfatter blant annet betongrehabilitering, tetting av betongtrau med membran, overflatebehandling av rekkverk samt diverse sporarbeid. I tillegg blir det støparbeid blant annet for å utbedre skader etter påkjørsler i underkant av brua. Tiltakene vil bidra til å forlenge brukonstruksjonens tekniske levealder.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil være perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til såkalt vannmeisling av betong. Kortvarige perioder med støy knyttet til kapping, sveising og sliping av skinneskjøter, må også regnes med. Entreprenørene vil, så langt det er praktisk mulig, forsøke å begrense omfanget av særlig støyende aktiviteter på natt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er informert om det planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 2. mai 2024 klokken 11:51