Nattarbeid ved Nøkleby og Søndre Gardhammar

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Nå går vi i gang med den storstilte moderniseringen av høyspenningsanleggene mellom Hønefoss og Haugastøl. I den forbindelse blir det nattarbeid ved Nøkleby og Søndre Gardhammar.

  • Bergensbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel

Publisert: 2. juli 2024 klokken 23:07

Arbeidet utføres av NRC AS og Nettpartner AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter pigging av fjell og er et ledd i forberedelsene for boring av nye mastefundamenter. Arbeidet ved Nøkleby vil foregå natt til fredag 12. juli. Ved Søndre Gardhammar utføres arbeidet natt til fredag 19. juli. Nattarbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 10.00 på begge de aktuelle stedene. 

Detaljer om arbeidene

Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner med påmontert pigghammer. Arbeidet vil forårsake perioder med kraftig støy. Vi beklager ulempene som følge av dette. Omfang og varighet av støyen vil blant annet avhenge av hvor hardt fjellet er i de aktuelle områdene.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Generelt om prosjektet

Om lag to milliarder kroner skal investeres i moderniseringen av høyspenningsanleggene mellom Hønefoss og Haugastøl. Det omfattende arbeidet er nå i gang, og etter planen skal 180 km med nytt kontaktledningsanlegg gjennom Hallingdal stå ferdig i 2027.

I kroner og øre er prosjektet tidenes største fornyelsestiltak. De nye anleggene vil gi bedre og mer stabil strømforsyning, og færre stopp i togtrafikken. Nye anlegg vil også bidra til å redusere de fremtidige vedlikeholdskostnadene. Samtidig vil det bli mulig å kjøre tyngre godstog på Bergensbanen, og dermed legge til rette for enda mer klimavennlig varetransport mellom de største byene i landet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse BB-202407-003.


Publisert: 2. juli 2024 klokken 23:07