Flomsikring ved Geithus stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I den forbindelse vil det i løpet av våren og sommeren foregå flomsikring ved Geithus. Hensikten er å forebygge utglidning og ras.

  • Randsfjordbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 15. mai 2024 klokken 13:09

Arbeidet vil bli utført av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid (07-19) i tiden fremover. Vi gjør oppmerksom på at det også vil bli arbeidet på helligdager og helger. Unntaket er 17. mai, hvor det blir en pause i arbeidet.

Aktiviteten omfatter transport og utlegging av sprengstein og grove masser for å stabilisere grunnen, for å forhindre undergraving av fyllinga under jernbanesporene. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder, må regnes med. Vi beklager evt. ulemper som følge av dette.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.  


Publisert: 15. mai 2024 klokken 13:09