Sporarbeid i Åmodttunnelen 21. - 28. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av Sørlandsbanen. I Åmodttunnelen må me skifta sviller. Arbeidet vil gå føre seg i perioden 21. – 28. mai.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 10. mai 2024 klokken 10:31

Arbeidet vil gå føre seg i tida mellom 23.00 og 09.00 dei aktuelle dagane, og det vil mellom anna bli nytta dieseldrivne anleggsmaskiner. I samband med arbeidet, vil sviller bli lasta og lossa med hjullastar ved Helleland stasjon. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men uvande lydar må påreknast.

Kvifor skifter me sviller?

Mange sviller i Åmodttunnelen er gamle og slitte, og må difor skiftast ut. Nye sviller bidreg til auka stabilitet og betre sporgeometri.

Kvifor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av praktiske grunnar og omsyn til tryggleiken, naudsynt med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og førebyggande vedlikehald i periodar av døgeret med liten/ingen trafikk bidreg me til å sikre at færrast mogleg av togselskapas kundar blir råka.

Spørsmål om arbeida?

Dersom du ynskjer meir informasjon, eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets opningstider er:
08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (Laurdag/sundag/heilagdag)


Publisert: 10. mai 2024 klokken 10:31