Velkommen til grunnervervskonferansen 2024

Velkommen til felles grunnervervskonferanse 2024. Konferansen holdes 30. - 31. oktober 2024 på Scandic Oslo Airport.

Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier, Avinor og Rogaland fylkeskommune. Temaene er valgt ut fra dagsaktuelle problemstillinger innen grunnerverv. 

Vi håper du har lyst til å delta på denne samlingen som er et sted for faglig påfyll og mulighet til å bygge nettverk med andre grunnerververe.

Tid og sted

Onsdag 30. oktober og torsdag 31. oktober 2024 på Scandic Oslo Airport(åpnes i ny fane)

Program

Målgruppe

Målgruppen er ansatte og  aktører som jobber med grunnerverv i ulike bransjer.  Arrangementet er åpent for medarbeidere i statlige virksomheter, fylker, kommuner og hos rådgivere. Andre interesserte er også velkommen. 

Seminaravgift og utgifter til hotell

Det er en seminaravgift til dekning av felleskostnader på kr. 1900 per deltaker. Vi tilstreber at dette skal være et arrangement til selvkost, og tar derfor høyde for at seminaravgiften kan justeres. Vi sender en faktura pr virksomhet/firma.

I tillegg må det velges ett av disse to alternativene

  1. Deltagelse med middag og overnatting kr 3025,-

    Overnatting fra 30. til 31. oktober 2024, inkl. middag og lunsj begge dager. Hver enkelt gjør opp denne utgiften direkte med hotellet. Det serveres 2 enheter drikke til middag.
  2. Deltagelse uten middag og overnatting kr 1700,-  Konferanse inkludert lunsj begge dager. Faktura sendes i etterkant fra Statens vegvesen. 

For begge alternativer tilkommer seminaravgiften på kr 1900,- som faktureres i etterkant.