Bruk av HMSREG/HMSREG-app

HMSREG er et elektronisk verktøy som henter informasjon fra offentlige registre og er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

På denne siden:

Om HMSREG

Systemet bidrar til en enklere registrering av mannskap, og gir en bedre oversikt over hvem som befinner seg på prosjektet til enhver tid.

Her kan en se om selskaper følger lover og regler, overholder arbeidstid og betaler skatter og avgifter.

Det fremgår også om mannskapet har kursing og godkjent kompetanse.

Det stilles store krav til dokumentasjon av seriøsitet for et selskap som skal være leverandør på et byggeprosjekt. Disse kravene er i stor grad lovpålagte gjennom mellom annet Byggherreforskriften og påseplikten, men kommer også fra seriøsitetsanbefalinger som har blitt utarbeidet av bransjen og som ofte blir speilet i byggherrens kontraktsbestemmelser.

Som leverandør vil du bli invitert i prosjektets HMSREG-side. Vi inviterer hovedentreprenør/totalentreprenør, og videre inviterer de sine underleverandører til prosjektets HMSREG-side.

Som leverandør får du mulighet å legge inn informasjon i mannskapslisten som HMS-kortnr, mobilnr., språk, kategori og faggruppe som kan gjenbrukes i andre prosjekter for oss.

Systemet har ingen kostnader for leverandør/underentreprenør og muliggjør store besparelser da informasjonen kan gjenbrukes på nye prosjekter.

Hvorfor HMSREG?

HMSREG bidrar mellom annet ved å:

 • generere løpende oppdatert samordningsliste på prosjekt.
 • dokumentere status på gjennomføring av obligatorisk sikkerhetsopplæring, både web-basert opplæring og lokal sikkerhetsgjennomgang.
 • gi oversikt over nasjonalitet og språk for den enkelte.
 • kontrollere HMS-kort i sanntid. Systemet gir også informasjon om når kortene må fornyes, og oversikt på bruken av det enkelte kort.
 • dokumentere arbeidsgivers bekreftelse på kompetanse og sertifikater.
 • tilrettelegge for forhåndsregistrering. Leverandør/UE fylle ut, laste opp og sende inn registreringen med nødvendig dokumentasjon før ankomst.
 • sjekke HMS-kortet til utenlandske arbeidstakere.
 • dokumentere StartBANK status.
 • dokumenter fullmakt skatteetaten (egen for Bane NOR)

Kom i gang med HMSREG/HMSREG-app

En kort bekrivelse om prosess og forventninger fra oss.

Vi oppretter prosjekt i HMSREG og legger inn hovedentreprenøren i prosjektet.

 • Hovedentreprenør/totalenetreprenør skal:
  • registrere eget mannskap i HMSREG og sørge for at mannskapet har nødvendig kursbevis for å arbeide på Bane NOR sine prosjekter.
  • registrere sine underentreprenører i HMSREG og gi disse tilgang i systemet, samt sørge for at Underentreprenørene har nødvendig dokumentasjon (f.eks. StartBANK og skattefullmakt) før arbeidet skal utføres.
  • sørge for at eget og UE sitt mannskap logger seg inn og ut når de jobber på prosjektet.
 • For inn- og utlogging kan man benytte HMSREG365-appen kostnadsfritt. Hvis leverandør har et eget benytte eget system for innlogging/adgangskontroll kan det benyttes, så lenge det kan knyttes opp mot HMSREG (f.eks. SmartDoc, Infobric, Ditio osv.).
 • Sikkerhetskritisk personell skal benytte HMSREG-app for inn- og utlogging iht. kontrakt.

I løpet av prosjektet vil vi følge opp hovedentreprenøren ved feil eller mangler i systemet.

Personvern, opplæring og veiledere

 • HMSREG-app, monitorering og personvern:
  • Bane NOR er gjennom togframføringsforskriften forpliktet til å sikre arbeid i spor med bruk av sikkerhetskritisk personell.
  • Vi har sett det nødvendig å forsikre oss om tilstedeværelse av personer som utøver denne funksjonen ved at de bekrefter sin posisjon en gang i timen gjennom bruk av HMSREG-app.
  • Personvern er en rettighet, men i dette tilfelle er det rettigheten til en trygg arbeidsplass og et sikret anleggsområde som må gå foran retten til personvern