Samlokalisering av utstyr

Her finner du en introduksjon til Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom, montøravtale, samt aktuelle avtaledokumenter.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom er regulert av standardvilkårene i samlokaliseringsavtalen.

Vårt tilbud om montøravtale, som gir adgang til Bane NORs tekniske hytter og rom, er regulert av standardvilkårene i montøravtalen. Begge avtalene finner du i tabellen under.

Selskaper og andre organisasjoner som arbeider med tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr på våre lokasjoner, må ha montøravtale med Bane NOR for å søke om selvstendig adgang til lokasjonene for egne ansatte.

Tilbudet om å inngå samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale med Bane NOR er et åpent tilbud med standardvilkår. For både samlokaliseringsavtale og montøravtale med Bane NOR gjelder standardvilkår for alle avtaleparter.

Samlokaliseringstilbudet består av:

  • Plass til skap/kabinett i tekniske hytter/rom
  • Plass i skap/kabinett på de lokasjonene som har slikt tilbud
  • Plass til antenner i radiomaster
  • Kraftforsyning for utstyr (primærstrømforsyning)

Før samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale kan inngås, må vår avtalepart ha inngått en konfidensialitetsavtale med oss. Konfidensialitetsavtalen består av standardvilkår som er lik for alle Bane NORs avtaleparter. Avtaledokumentet finnes her.

Samlokaliseringsavtale

Montøravtale

Samlokaliseringsavtale (hoveddokument)

Montøravtale (hoveddokument)

Vedlegg 1 til samlokaliseringsavtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 1 til montøravtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 2 til samlokaliseringsavtale (endringsprotokoll)

Vedlegg 2 til montøravtale (endringsprotokoll)

Bilag 1 til samlokaliseringsavtale (standardvilkår)

Bilag 1 til montøravtale (standardvilkår)

Bilag 2 til samlokaliseringsavtale og montøravtale (sikkerhetsavtale)

Bilag 3 Prisingsmodell og priser

Bilag 4 Installasjon, montasje

Bilag 5 Sikkert arbeid (HMS)

Bilag 6 til samlokaliseringsavtale (produktspesifikasjon)

Liste over selskaper som har montøravtale med Bane NOR

Bilag 7 til samlokaliseringsavtale  (behandling av anmodning om innplassering)


(Klikk i tabellen for å laste ned dokumentene.)

Nytt om 2023

Bane NOR varsler kunder om prisendringer i henhold til standardvilkårene (KPI justering med unntak av strømpriser som justeres etter markedsprisutvikling). 

Se nye priser med virkning fra 2. januar 2023

 

Varsel om endring i faktureringsrutiner

Varslet endring om månedlig automatisk fakturering fra 01.04.2022 ble som kjent ikke gjennomført. Men nå kan vi melde at månedlig automatisk fakturering starter fra 01. januar 2023.

Det betyr at vi i disse dager sender ut faktura for hele 2022 med 30 dagers betalingsfrist. Endringer i innplasseringer som blir gjennomført etter faktureringsdato til årsslutt blir fakturert på slutten av 2022 og kommer som faktura nummer 2 i 2022.

Fra og med januar 2023 kommer det faktura den 27ende hver måned, med 30 dagers betalingsfrist.

Hvis du har spørsmål om innholdet på denne siden, kan du sende en mail til thr@banenor.no. Merk at henvendelser behandles på virkedager innenfor tidsrommet kl 08:00 og 15:00.