Samlokalisering av utstyr

Her finner du en introduksjon til Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom, montøravtale, samt aktuelle avtaledokumenter.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom er regulert av standardvilkårene i samlokaliseringsavtalen.

Vårt tilbud om montøravtale, som gir adgang til Bane NORs tekniske hytter og rom, er regulert av standardvilkårene i montøravtalen. Begge avtalene finner du i tabellen under.

Selskaper og andre organisasjoner som arbeider med tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr på våre lokasjoner, må ha montøravtale med Bane NOR for å søke om selvstendig adgang til lokasjonene for egne ansatte.

Tilbudet om å inngå samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale med Bane NOR er et åpent tilbud med standardvilkår. For både samlokaliseringsavtale og montøravtale med Bane NOR gjelder standardvilkår for alle avtaleparter.

Samlokaliseringstilbudet består av:

  • Plass til skap/kabinett i tekniske hytter/rom
  • Plass i skap/kabinett på de lokasjonene som har slikt tilbud
  • Plass til antenner i radiomaster
  • Kraftforsyning for utstyr (primærstrømforsyning)

Før samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale kan inngås, må vår avtalepart ha inngått en konfidensialitetsavtale med oss. Konfidensialitetsavtalen består av standardvilkår som er lik for alle Bane NORs avtaleparter. Avtaledokumentet finnes her.

Samlokaliseringsavtale

Montøravtale

Samlokaliseringsavtale (hoveddokument)

Montøravtale (hoveddokument)

Vedlegg 1 til samlokaliseringsavtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 1 til montøravtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 2 til samlokaliseringsavtale (endringsprotokoll)

Vedlegg 2 til montøravtale (endringsprotokoll)

Bilag 1 til samlokaliseringsavtale (standardvilkår)

Bilag 1 til montøravtale (standardvilkår)

Bilag 2 til samlokaliseringsavtale og montøravtale (sikkerhetsavtale)

Bilag 3 Prisingsmodell og priser

Bilag 4 Installasjon, montasje

Bilag 5 Sikkert arbeid (HMS)

Bilag 6 til samlokaliseringsavtale (produktspesifikasjon)

Liste over selskaper som har montøravtale med Bane NOR

Bilag 7 til samlokaliseringsavtale  (behandling av anmodning om innplassering)


(Klikk i tabellen for å laste ned dokumentene.)

Nytt om 2022

Bane NOR varsler kundene våre om prisendringer i henhold standardvilkårene (KPI justering med unntak av strømpriser som justeres etter markedsprisutvikling). Prisendring får virkning fra 01.01.2022.

Nye priser blir fra 03.01.2022 tilgjengelig her. Vi publiserer Bilag 3 i 2022 versjon som informasjon nå.  

Varsel om endring i faktureringsrutiner

Bane NORs kundeportal er i utvikling. En viktig del av denne utviklingen er at det blir automatisk fakturering. For kunden betyr dette at Bane NOR går fra årlig fakturering til månedlig fakturering. Endringen trer i kraft fra 01.04.2022.

Det betyr at i 2022 kommer det først en faktura for 1. kvartal med 30 dagers betalingsfrist. Fra og med april 2022 kommer det faktura den 27ende hver måned, med 30 dagers betalingsfrist.

Varsel om avvikling av tilbudet om følgetjeneste fra Bane NOR

Fra årsskiftet 2021/2022 avvikles tilbudet om følgetjeneste fra Bane NOR.

For montørselskapene som er våre kunder betyr det at montører ansatt hos dere trenger selvstendig adgang etter punkt 6.1 i Sikkerhetsavtalen (Bilag 2 til Samlokaliseringsavtale og Montøravtale). En montør med selvstendig adgang kan fortsatt ha med seg inntil to personer inn i våre tekniske rom forutsatt at dere opptrer i samsvar med Bane NORs standardvilkår.

Punkt 6.2 i Sikkerhetsavtalen (Bilag 2 til Samlokaliseringsavtale og Montøravtale) om adgang til tekniske hytter/rom med Følgetjeneste fra Bane NOR oppheves altså 31.12.2021.

Hvis du har spørsmål om innholdet på denne siden, kan du sende en mail til thr@banenor.no. Merk at henvendelser behandles på virkedager innenfor tidsrommet kl 08:00 og 15:00.