Mobil i tunnel

Rundt 30 av Bane NORs jernbanetunneler er utstyrt med tunnelradioanlegg. Disse gjør det mulig for de kommersielle mobiloperatørene å koble seg på slik at deres abonnenter har mobildekning når de reiser gjennom en jernbanetunnel. Det er dette vi kaller MIT eller Mobil i Tunnel.

Illustrasjonsbilde fra byggingen av Follobanenes tunneler. (Foto: Bane NOR)

For at mobildekning skal være mulig, inngår vi avtaler med kommersielle mobiloperatører. Vi ønsker å tilrettelegge for at dette tjenestetilbudet til togpassasjerene skal kunne videreutvikles. Derfor har vi utviklet og modernisert måten vi samhandler med mobiloperatørene på.

Fra august 2020 har vi nye standardvilkår for mobiloperatørers påkobling til tunnelradioanleggene våre. Både påkoblingsprosessen og vilkårene skal likebehandle alle mobiloperatører og baserer seg på prinsippene om åpenhet, transparens og ikke-diskriminerende behandling.

Politiske myndigheter har signalisert at de ønsker bedre mobil- og nettdekning langs sporet. Bane NOR deler oppfatningen om at dekning langs sporet er nødvendig for å gjøre toget til en moderne og konkurransedyktig transporttjeneste hvor passasjerene kan bruke reisetiden på PC, mobiltelefon og andre digitale hjelpemidler når og hvor de ønsker.

Gjennom nye, oppdaterte vilkår legger vi til rette for gode avtaler med mobiloperatørene. I dag er imidlertid mobiloperatørenes kostnader for høye til at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å koble seg på våre tunnelradioanlegg. En statlig støtteordning må trolig på plass for å dekke mobiloperatørenes kostnader knyttet til MIT slik at togpassasjerene i fremtiden kan få bedre nettdekning på reisen.

Last ned avtaledokumenter 

Hovedavtaledokument - Mobil i tunnel (MIT)

Vedlegg 1: Avtalens kontaktinformasjon
Vedlegg 2: Endringsprotokoll

Bilag 1: Oversikt over tunnelradioanlegg med MIT
Bilag 2: Standardvilkår
Bilag 3: Etableringsprosess
Bilag 4: Driftsprosess
Bilag 5: Prisingsmodell