Fiberkapasitet

Trenger du mørk fiber? Vi har ledig kapasitet i vårt fibernettverk som vi kan leie ut etter gjeldende praksis og regelverk.

Bane NOR drifter en betydelig fiberinfrastruktur som er knyttet til kommunikasjon mellom ulike systemer i den digitale jernbanen. Vi trenger kommunikasjon via fibernettverk til mange ulike formål, for eksempel kundeinformasjon, signal- og sikringsanlegg, banesystemer og togledelse. Fiberinfrastrukturen er en del av grunnmuren i den digitale jernbanen og kritisk for driften av for eksempel togradiosystemet GSM-R og vårt nye, digitale signalsystem ERTMS.

Det er kostbart å bygge ut fiberinfrastruktur. Det betyr at når vi bygger ut, så tar vi også høyde for fremtidige behov. Det har også vært et ønske at vi bygger ut for mer kapasitet enn eget behov når vi først bygger. Derfor har vi ledig kapasitet i vårt fibernettverk som vi kan leie ut i markedet etter gjeldende praksis og regelverk.

Inntektene vi får fra salg av fiberkapasitet, skal dekke noe av investeringene som er gjort, og deler av fremtidige driftskostnader knyttet til denne delen av infrastrukturen. Slik kan vi få mer jernbane for pengene, noe som kommer alle som bruker jernbanen, til gode.  

 

Mørk fiber

Vårt tilbud om mørk fiber er regulert av standardvilkårene i avtale om mørk fiber. Avtalen finner du i tabellen under.

Tilbudet om å inngå avtale om mørk fiber med oss er et åpent tilbud med standardvilkår for alle avtaleparter. Avtale om mørk fiber må inngås før Bane NOR kan gi tilbud om mørk fiber.

For mer informasjon om hvilke strekninger vi kan tilby mørk fiber eller hvilke strekninger det vil være begrensninger på henviser vi til vedlegg på siden.

Gjennom vårt tilbud om samlokalisering kan kunder få tilgang til Bane NORs tekniske rom for innplassering av elektronisk kommunikasjonsutstyr.

 

Standardvilkårssettet

Hovedavtaledokumentet (PDF) Bilag 1: Generelle vilkår
Vedlegg 1: Kontaktinfo (PDF) Bilag 2: Produkspesifikasjon
Vedlegg 2: Endringsprotokoll (PDF) Bilag 3 Prisingsmodell og priser
  Bilag 4: Driftsprosess (SLA)


Forespørslel, bestilling og spørsmål

Ved forespørsel om leie av eller om å inngå avtale om mørk fiber laster du ned skjemaet Forespørsel om Mørk fiber 
Fyll ut skjema og send det på e-post til thr@banenor.no. NB! Merk e-posten med «mørk fiber».
Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om leie av eller inngåelse av avtale om mørk fiber vil ikke bli behandlet før forespørselen er komplett.

Ved bestilling av tilleggsprodukter til mørk fiber laster du ned skjemaet Bestilling av tilleggsprodukter.
Fyll ut skjema og send det på e-post til thr@banenor.no. NB! Merk e-posten med «mørk fiber».

Vi vil normalt behandle forespørsler fortløpende. Se vedlegg 3: Prinsipper for saksbehandling for mer informasjon om saksbehandlingen.

Vi har satt en introduksjonsperiode på vårt tilbud til 15. mai 2021. Det betyr at alle forespørsler som mottas innen denne dato behandles som mottatt samtidig.

Har du spørsmål? Kontakt Nettverkstjenester i Bane NOR på e-postadressen thr@banenor.no. NB! Merk e-posten med «mørk fiber».

 

Last ned dokumenter