TU-sirkulærer

Her legges sirkulærer for Bane NORs trafikkutøverfunksjon (TU-sirkulærer) ut.

Sirkulærene legges ut som koblinger i løpende rekkefølge:

2021:

TU-sirk. 16-2021 - Avvik og brudd på regelverk for funksjonene HSV, LSV og LFS

TU-sirk. 15-2021 - Ikke samsvar mellom TJN og førers regelbok og E-læring

TU-sirk. 14-2021 - Endring til førers regelbok

TU-sirk. 13-2021 - Endring til førers regelbok 

TU-sirk. 12-2021 - Revidert førers regelbok

TU-sirk. 10-2021 - Bruk av HMS reg

TU-sirk. 09-2021 - Ikke tillatt med viderekobling av togradio på LTR 17

TU-sirk. 08-2021 - Unntak for banemontører

TU-sirk. 05-2021 - Endringer i STY-600994 Bruk av skinne-/veimaskin, instruks

TU-sirk. 03-2021 - Obligatorisk oppdatering for hovedsikkerhetsvakter

TU-sirk. 02-2021 - Bruk av feilmeldingsapp, nedetid Maximo

TU-sirk. 01-2021 - Elektronisk feilmeldingslogg

2020:

TU-sirk. 011-2020 - Endrede krav for områdekunnskap for HSV og LSV

TU-sirk. 012-2020 - Ny førers regelbok

TU-sirkulære 10-2020 - Vedr. endringer i TJN kap. 10

TU-sirkulære 09-2020 - Viktig å melde fra om ubenyttede kunngjøringer

TU-sirkulære 08-2020 - Opphevelse av TU-sirk. 07-2020

TU-sirkulære 06-2020 - Ordlyder for HSV-LSV og opphevelse av TU-sirk 05.2020

TU-sirkulære 03-2020 - Endrede styrings- og oppslagsdokumenter

TU-sirkulære 02-2020 - Bruk av bremsesko ved gjensetting og hensetting av SGNS-60-vogner.

TU-sirkulære 01-2020 - Unngå å plassere saltsekker direkte på lasteplan