Samlokalisering av utstyr

Her finner du en introduksjon til Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom, montøravtale, samt aktuelle avtaledokumenter.

Radiomast i skogen

Samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr

Tilbudet om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom er regulert av standardvilkårene i samlokaliseringsavtalen.

Montøravtale

Tilbud om montøravtale, som gir adgang til våre tekniske hytter og rom, er regulert av standardvilkårene i montøravtalen. Begge avtalene finner du i tabellen under.

Selskaper og andre organisasjoner som arbeider med tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr på våre lokasjoner, må ha montøravtale med Bane NOR for å søke om selvstendig adgang til lokasjonene for egne ansatte.

Tilbudet om å inngå samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale med Bane NOR er et åpent tilbud med standardvilkår. For både samlokaliseringsavtale og montøravtale med Bane NOR gjelder standardvilkår for alle avtaleparter.

Samlokaliseringstilbudet består av

  • Plass til skap/kabinett i tekniske hytter/rom
  • Plass i skap/kabinett på de lokasjonene som har slikt tilbud
  • Plass til antenner i radiomaster
  • Kraftforsyning for utstyr (primærstrømforsyning)

Før samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale kan inngås, må vår avtalepart ha inngått en konfidensialitetsavtale med oss. Konfidensialitetsavtalen består av standardvilkår som er lik for alle Bane NORs avtaleparter.

Last ned avtaledokument

Last ned avtaler og prisingsmodell m.m.