Slik anskaffer vi

Bane NOR kjøper varer og tjenester for om lag 20 milliarder NOK årlig, og er med det en av Norges største innkjøpsorganisasjoner

Vi har en kontraktsportefølje på ca. 90 milliarder bestående av ca. 1700 kontrakter. Med en økende investeringstakt innenfor samferdsel vil Bane NORs innkjøpsvolum stige ytterligere i årene fremover.

Våre innkjøpskategorier er:

  • Underbygning og entrepriser
  • Jernbaneteknikk
  • Rådgivning og prosjektering
  • Konsulenter og innleie
  • Administrative tjenester
  • IKT

Foto: Bane NOR

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kontraktsportefølje

Det viktig for oss at vi gjennomfører gode anskaffelser, og at leverandørene oppfyller krav til samfunnsansvar og sikkerhet. 

Vi følger tett med på hva som skjer, og jobber for å ha en dialog med markedet slik at vi er fremtidsrettet, med fokus på bærekraft og innovasjon.

Vår hovedregel for valg av konkurranseform

Bane NOR er underlagt lov om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Vi gjør markedsanalyse og søk i TransQ før vi velger hensiktsmessig konkurranseform. Som regel velger vi ett av tre alternativer:

  1. Sende konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere i TransQ (kvalifikasjonsordning og leverandørregister for virksomheter innen transport, jernbane, infrastruktur og post i Norden).
  2. Kunngjøre anskaffelsen i Doffin/TED.
  3. I anskaffelser under EØS-terskelverdi kan vi sende forespørsel direkte til aktuelle leverandører.