Slik anskaffer vi

Bane NOR kjøper varer og tjenester for om lag 20 milliarder NOK årlig, og er med det en av Norges største innkjøpsorganisasjoner.

Eksteriørbilder av Bane NORs hovedkontor i Oslo.jpg

Vi har en kontraktsportefølje på ca. 90 milliarder bestående av ca. 1700 kontrakter. Med en økende investeringstakt innenfor samferdsel vil Bane NORs innkjøpsvolum stige ytterligere i årene fremover.

Våre innkjøpskategorier er:

  • Underbygning
  • Rådgivning og prosjektering
  • Jernbaneteknikk prosjekt
  • Jernbaneteknisk entrepriser
  • Jernbaneteknikk materiell
  • Konsulenter og innleie
  • Administrative tjenester
  • IKT og ERTMS

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kontraktsportefølje

Det viktig for oss at vi gjennomfører gode anskaffelser, og at leverandørene oppfyller krav til samfunnsansvar og sikkerhet. 

Vi jobber for å ha en dialog med markedet slik at vi er fremtidsrettet, med fokus på bærekraft og innovasjon.