Slik anskaffer vi

Bane NOR kjøper varer og tjenester for om lag 20 milliarder NOK årlig, og er med det en av Norges største innkjøpsorganisasjoner

Vi har en kontraktsportefølje på ca. 90 milliarder bestående av ca. 1700 kontrakter. Med en økende investeringstakt innenfor samferdsel vil Bane NORs innkjøpsvolum stige ytterligere i årene fremover.

Våre innkjøpskategorier er:

  • Underbygning, Rådgivning og prosjektering
  • Jernbaneteknikk entrepriser
  • Jernbaneteknisk materiell
  • Konsulenter og innleie
  • Administrative tjenester
  • IKT og ERTMS

Foto: Bane NOR

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kontraktsportefølje

Det viktig for oss at vi gjennomfører gode anskaffelser, og at leverandørene oppfyller krav til samfunnsansvar og sikkerhet. 

Vi jobber for å ha en dialog med markedet slik at vi er fremtidsrettet, med fokus på bærekraft og innovasjon.