Vil løfte frem talentene

- Vi i Bane NOR ønsker å sikre at jernbanesektoren har de beste hodene, også i fremtiden, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin. Derfor inviterte hun rådgivningsbransjen til workshop for å finne ut om våre egne anskaffelsesprosesser kan bidra til dette.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. juni 2023 klokken 10:40

Problemstillingene ble ivrig diskutert på workshopen.

Problemstillingene ble ivrig diskutert på workshopen. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Vi vil ikke ende opp som Kodak, som ikke klarte å tilpasse seg den teknologiske utviklingen og havnet helt på sidelinjen, sier konstituert utbyggingsdirektør i Bane NOR, Bettina Sandvin.
- Dette handler om å sikre at jernbanen er en bærekraftig del av fremtiden, og at vi må skape rom for mangfold, ny kompetanse og kanskje et nytt tankesett. Det ansvaret ønsker vi å ta.

Bakgrunnen for workshopen som ble gjennomført 2. juni 2023 er innspill fra prosjekterende rådgivere om at Bane NORs anskaffelsesprosesser i rådgivningskontrakter ikke er optimale. Det er stort fokus på formell utdanning og jernbaneerfaring, noe som kan føre til at for eksempel yngre ansatte eller folk med bakgrunn fra andre bransjer ikke får mulighet til å få sentrale prosjektroller i rådgiverens team.

- Jernbanen er jo en bærekraftig sektor når det kommer til klima og miljø, sier Bettina Sandvin.
- Men vi har en vei å gå når det kommer til å gjøre bransjen mer bærekraftig og mangfoldig, ved å legge til rette for utvikling av nye talenter som har kompetansen vi trenger i fremtiden. Derfor ønsker vi en dialog om hvordan vi kan bli bedre på dette.

Ønsker nytenking

Som utgangspunkt for workshopen hadde Bane NOR laget denne hypotesen: «Rådgivningsfirmaene har dyktige medarbeidere som de ikke får solgt inn i sentrale prosjektroller på grunn av Bane NORs krav til kompetanse og evalueringskriterier».

Deltagerne i workshopen, som kom fra flere av landets største rådgiverselskaper, kom med en rekke innspill om hvordan dette kan løses på en bedre måte. Det kom blant annet inn ønsker om å gi rådgiverne større frihet til å selv sette sammen sine prosjektteam, muligheten til å ha «frie» stillinger i teamene, og bruk av prestasjonsbaserte evalueringsmetoder. Så er spørsmålet hvordan Bane NOR kan bidra til at de rette menneskene kommer i de rette posisjonene i jernbaneprosjekter.

- Det er helt klart at våre kontraktkrav er avgjørende, sier Bettina Sandvin.
- På workshopen kom det klart frem at for rådgiverbransjen så er det rett og slett en risiko å tenke nytt når det kommer til teamene de presenterer i sine tilbud. Det skjønner jeg godt, og det er akkurat dette vi må ta høyde for i våre konkurranser.

RIF: - Bra med tettere dialog

Bilde av Ari Solaimmi fra Rådgivende Ingeniørers Forening

- Helt glimrende! Ari Solaimmi fra Rådgivende Ingeniørers Forening var godt fornøyd med workshopen. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Jeg synes det er helt glimrende at Bane NOR tar dette initiativet, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
- Det er veldig bra at byggherren vil ha tettere dialog med bransjen om anskaffelse av rådgivere. Fokus på mangfold synes vi også er kjempebra. Vi er opptatt av at man evaluerer teamet til rådgiveren slik at man får med både de yngste rådgiverne - og de som ikke har høy formalutdanning, men lang og verdifull praksis.

Hva tenker du om det som kom frem på workshopen?

- Det var en god gjeng som representerte rådgiverbransjen. Det var en veldig åpen dialog og en bra prosess, så jeg tror at Bane NOR har fått med seg noen viktige innspill som kan brukes.

Dette skal vi gjøre noe med!

- Jeg er godt fornøyd med innspillene vi fikk på workshopen, sier Bettina Sandvin.
- Vi tar dem med oss hjem, og ser hvordan vi kan få til enda bedre konkurranser. Det er helt tydelig at vi kan bli bedre på dette, så det skal vi gjøre noe med.
Bane NOR har flere rådgivningskontrakter som skal ut i markedet i tiden fremover, og Sandvin ønsker å arbeide videre med innspillene fra workshopen så snart som mulig.

- Det er klart at vi som statsforetak har en del formelle krav å forholde oss til, men vi har også gode muligheter til å tilpasse kontraktene våre. Både rådgiverselskapene og vi i Bane NOR har store ambisjoner og veien videre må vi bygge sammen. Vi har som mål å teste ut nye tilpassinger allerede i høst, i anskaffelsen for rådgivertjenester til prosjektet Ny avgrening Østre linje.

Bilde av Bettina Sandvin, Ari Solaimmi og Martin Hove

Godt fornøyd med innspillene: Konst. utbyggingsdirektør i Bane NOR Bettina Sandvin, utviklingssjef i RIF Ari Solaimmi og konst. prosjektdirektør Utbygging Øst i Bane NOR Martin Hove. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR


Publisert: 7. juni 2023 klokken 10:40