Vi ruster opp Ofotbanen – for drift både sommer og vinter

I sommer skal det byttes ut 12 400 skinner. I løpet av høsten skal det bygges nye snøoverbygg. Nå pusser vi opp den viktige banestrekningen.

  • Nyheter og aktuelt
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Nordland

Publisert: 31. mai 2024 klokken 12:34

Langt tog med mange vogner går gjennom snødekt fjellområde.

Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Rail Infrastructure AS (RIAS) har signert kontrakt på Ofotbanen for 2024. Arbeidet består i å skifte ut og legge om lag 12 400 meter skinner, samt skifte av isolasjoner og overgangsskinner.

Dette skyldes at Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane, der de tunge malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Arbeidet er med på å øke driftssikkerheten, punktligheten og oppetiden for de reisende og tog- og driftspersonalet.

Skinnegang med fjell i bakgrunn

Foto: Bane NOR

River gammelt og bygger nytt

Skinnene har i hovedsak lengder på 120 meter og 60 meter, og legges ut av langskinnetoget (LASK). Både skinner, befestigelse, mellomlegg og sveisemateriell leveres av Bane NOR som byggherre. Arbeidet skal være ferdig 30. september i år.

I tillegg har Infrakraft sikret seg kontrakt for bygging av to snøoverbygg på Ofotbanen. Det arbeidet er allerede i full gang, og skal stå ferdig 1. oktober 2024.

Entreprisen omfatter fundamentering, rivning og nybygging av snøoverbyggene Solheim Vest og Kapp Horn. Solheim Vest er lokalisert på Bjørnfjell, like ved E-10. Kapp Horn ligger ved Katterat, en veiløs stasjon på Ofotbanen. En av de største utfordringene i prosjektet vil være å jobbe i et vanskelig tilgjengelig terreng.

Skal vedlikeholde flere snøoverbygg

Bygget på Solheim Vest har en lenge på 48 meter, mens Kapp Horn er 30 meter. Hovedkonstruksjonen vil være i stål med søyler og dragere, taktekking med plater, mens bindingsverket er av liggende brannimpregnert malmfuru. Bygget vil da ha samme form og utseende som de gamle snøoverbyggene, men er i henhold til dagens krav for størrelse og brannsikring.

Økt kvalitet på snøoverbygg vil føre til både økt oppetid og større driftssikkerhet, som vi håper skal styrke punktligheten. Vi planlegger også flere oppgraderinger av snøoverbyggene på Ofotbanen.

Dette er Ofotbanen

Strekningen ble offisielt åpnet av kong Oscar den II den 14. juli i 1903, og er 42 kilometer lang. Banen er viktig for varetransporten som skal sørover i Norge, i tillegg til gods ut av landet.

Dette er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken.

Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger. Her kan du lese mere om vår viktige og nordligste jernbane. (├ąpnes i ny fane)

Snøoverbygg over skinnegangen i snødekt terreng.

Foto: Bane NOR


Publisert: 31. mai 2024 klokken 12:34