Markedsdag for Østlandsområdet

Vi har flere kontrakter i Østlandsområdet som skal ut på markedet i løpet av året. I den anledning inviterte prosjektdirektør Bettina Sandvin inviterer til digital markedsdag for prosjektområde Utbygging Øst 30. mars.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 14. mars 2023 klokken 11:31

Bilde av fire Bane NOR-ansatte i arbeidstøy

Bane NOR skal lyse ut flere kontrakter i østlandsområdet året som kommer. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

- Vi har flere interessante prosjekter som trenger rådgiver eller entreprenør, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin. 
- Det gjelder prosjekter i Oslo-regionen, på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen, og det er god variasjon i både størrelse og kompleksitet på prosjektene. 

Mange prosjekter i og rundt Oslo

I Osloregionen er det mye som skjer. I prosjektet Retningsdrift Brynsbakken er rådgiveranskaffelse ute i markedet. På Grorud stasjon skal det bygges nytt ventespor, og det er forventet at rådgiveranskaffelse blir utlyst i andre kvartal i år. 

Det er også planer for universell utforming på de store stasjonene Asker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S. Dette er et prosjekt som ligger litt frem i tid, sier Bettina Sandvin.  

- Universell utforming på fire store knutepunkt blir selvfølgelig en stor og viktig jobb. Derfor vil jeg gjøre oppmerksom på at dette er noe som er på gang. Men vi er på et så tidlig stadie av planleggingen at jeg ikke kan si noe om når arbeidene skal begynne. Jeg lover å holde markedet oppdatert, sier Sandvin. 

Det skal også innføres nye togsett på lokaltoglinjene L1 (Oslo S-Strømmen) og L2 (Oslo S-Ski). Totalentreprise med samspill for oppgradering av åtte stasjoner på Hovedbanen og Østfoldbanen er ute i markedet, med frist for prekvalifisering 30. mars. Men det skal også utføres arbeider på stasjoner på Drammen- og Spikkestadbanen, og vi regner med å lyse ut rådgiverkontrakt i andre eller tredje kvartal. 

Kongsvingerbanen og Østfoldbanen

På Østfoldbanen kommer prosjektet Ny avgreining Østre linje til å kunngjøre en rådgiverkontrakt i løpet av de nærmeste månedene. Dette er et stort prosjekt, som er planlagt som en totalentreprise. 

Det store prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skal utlyse flere kontrakter fremover. Det gjelder blant annet en utførelsesentreprise for Kransen Nord og en rådgiverkontrakt for Togparkering Moss, som begge utlyses i løpet av 2023. Flere kontrakter blir utlyst i 2024/2025. 

På Kongsvingerbanen er det en rekke tiltak som skal gjennomføres. Det er allerede ute en rådgiverkontrakt for de fire første tiltakene, med frist om å søke deltagelse 17. mars. Vi forventer at anskaffelse av entreprenør vil skje i 2024. Når det gjelder arbeidet med tømmerterminal og togparkering i Kongsvinger, så regner vi med å gå ut med en rådgiverkontrakt neste år. 

- Jeg synes vi har mange spennende prosjekter, som burde være interessante for både store og små rådgivere og entreprenører, sier Bettina Sandvin.
- Jeg oppfordrer de som ikke var med på møtet til å se på presentasjonen, der finner man også kontaktdetaljer.  

Presentasjon fra markedsdag


Publisert: 14. mars 2023 klokken 11:31