Søker rådgiver til Brynsbakken

Vi har startet arbeidet med reguleringsplan for prosjektet Retningsdrift Brynsbakken. I den anledning søker vi nå en rådgiver.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. februar 2023 klokken 14:15

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 14:15

Illustrasjon av Brynsbakken

Illustrasjon, Bane NOR

Prosjektet Retningsdrift Brynsbakken skal gi økt kapasitet på de tre banestrekningene Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen, ved å separere trafikken og etablere retningsdrift. Dette kutter ventetid for togene og gjør at det kan kjøre åtte ekstra tog hver vei i rushtiden, med cirka 5.000 passasjerer. 

Reguleringsplan

Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i bystyret i Oslo mars 2021. Etter vedtaket kom det inn en rekke klager, og Statsforvalter opphevet vedtaket i mars 2022. Dette medførte at prosjektet måtte starte prosessen på nytt, med utredning av flere alternativer og ny offentlig arealplanprosess før ny behandling av reguleringsplan kan gjennomføres.

Oppdraget som nå skal lyses ut innebærer blant annet å utarbeide en reguleringsplan med konsekvensutredning med flere alternativer, samt videreutvikling av eksisterende detaljplan. Alternativene omfatter et nullalternativ, et alternativ likt tidligere vedtatt plan, et alternativ som bygger på tidligere vedtatt plan samt kostnadsreduserende tiltak, og et eller flere alternativer med lokk.

Oppdraget inneholder også opsjoner for blant annet ny Teknisk Detaljplan og prosjektering av ERTMS.

Arbeid med planprogram

Vi har startet arbeidet med planprogram. Dette planprogrammet skal ut på offentlig høring før det blir inngått kontrakt med rådgiver. Kontrahering vil pågå gjennom våren, og vi forventer kontraktsignering høsten 2023.

Du finner flere detaljer i dokumentet nederst på denne siden.

Vi har i disse dager dialog med utvalgte leverandører om denne anskaffelsen.

Vi takker for innspillene som ble mottatt gjennom markedsdialogen i uke 6. Basert på dialogen er følgende, som står i presentasjonen, fjernet fra kontraktens omfang: «Opsjon 05 – Utarbeidelse av funksjonsspesifikasjon for totalentreprise».

Ved spørsmål om anskaffelsen, kontakt:  


Publisert: 8. februar 2023 klokken 14:15

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 14:15