Søker entreprenør til samspillkontrakt

Vi har kunngjort konkurranse om totalentreprise med samspill for prosjektet Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski. Prosjektet omfatter tiltak på 8 stasjoner i Oslo-område og fristen er 30. mars.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. mars 2023 klokken 13:45

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:45

Illustrasjon av nye togsett fra Norske Tog AS

Det kommer nye, lengre togsett på lokaltogstrekningene L1 og L2 Illustrasjon, Norske Tog AS

Det er behov for å bygge om stasjoner på strekningene Spikkestad-Lillestrøm (L1) og Oslo-Ski (L2) for å tilpasse dem til nye lokaltogsett. Etter planen skal de nye togene fases inn i 2025 og 2026.

Om tiltakene

De nye togsettene har lengde på opptil 220 meter, og det innebærer at plattformene på i alt 11 stasjoner må forlenges. Kontrakten som utlyses nå omfatter 8 stasjoner på lokaltogstrekningene L1 og L2 på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski og Hovedbanen mellom Oslo S og Strømmen. Det vil utlyses egen kontrakt for 3 stasjoner på Drammen- og Spikkestadbanen.

Tiltakene varierer i omfang, fra enkle plattformforlengelser til mer omfattende ombygging. Vi ønsker oss tilbydere som har erfaring med både prosjektering og bygging innenfor underbygning og jernbaneteknikk.

Om kontrakten

Kontrakten er en samspillskontrakt med to faser. Arbeidene i både samspillfase 1 og samspillfase 2 blir kompensert etter regning, med påslag på materialer.

Kunngjøring er publisert på Doffin/TED. Les kunngjøringen på Doffin.

Frist for søknad om prekvalifisering er 30. mars 2023 kl. 1200.

Ved spørsmål om anskaffelsen, kontakt:

Tore Magler Wiggen

Kontraktsrådgiver Utbygging Øst


Publisert: 1. mars 2023 klokken 13:45

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:45