Multiconsult fikk rådgiverkontrakt på Myrdal stasjon

Bane NOR skal bygge om Myrdal stasjon på Bergensbanen for å øke kapasiteten for togtrafikken og sikkerheten for de reisende. Multiconsult har nå fått oppdraget med å utarbeide byggeplan for oppgraderingen.

  • Planprosjekt
  • Bergensbanen

Publisert: 5. januar 2024 klokken 15:36

Gruppebilde av fire personer

Bane NOR har engasjert Multiconsult til å lage byggeplan for Myrdal stasjon. Fra venstre: prosjektleder i Bane NOR, Gunnar Levring, konserndirektør Kari Sveva Dowsett i Multiconsult, prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane NOR og oppdragsleder Guri Miljeteig i Multiconsult. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Omfattende ombygging med stor effekt

Prosjektet skal bygge en ny plattform på stasjonen og legge til rette for planfri kryssing av sporene, enten i form av en overgangsbro eller en undergang. I tillegg skal kontaktledningsanlegget bygges om og fornyes. 

Myrdal stasjon knytter Flåmsbanen til Bergensbanen, og hvert år er det en million reiser via stasjonen.

Ombyggingen vil gi en mer effektiv trafikkavvikling for togene på stasjonen, og dermed øke kapasiteten på Bergensbanen. Sikkerheten for de mange reisende som bruker stasjonen vil også øke.

Utfordrende byggeforhold

Myrdal stasjon ligger på høyfjellet, der byggesesongen er betydelig kortere enn i lavere strøk. I tillegg skal trafikken på Bergensbanen gå mest mulig som normalt i byggeperioden. Dette gjør det spesielt viktig å ha gode planer, slik at anleggsgjennomføringen blir mest mulig effektiv.

Ser frem til å finne gode løsninger sammen

- Vi er glade for at vi etter mange års planlegging nå har kommet et steg nærmere bygging, sier prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Utbygging Vest i Bane NOR.
- Multiconsult har lang erfaring med tilsvarende arbeid, og vi har stor tro på at de vil komme opp med en god byggeplan for prosjektet.

- Vi i Multiconsult er veldig stolte over å få være med på å utvikle dette spennende prosjektet. Det å utvikle Bergensbanen til å bli en mer effektiv kommunikasjonslinje mellom Bergen og Oslo er et viktig samfunnsoppdrag, sier konserndirektør Kari Sveva Dowsett i Regioner Norge i Multiconsult.
- Vi er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt, og gleder oss derfor til å gå i gang med dette prosjektet.  

Mer om oppdraget

Multiconsult skal bistå Bane NOR med følgende: 

  • Gjennomgang av grunnlag
  • Optimalisering og løsningsvalg
  • Omregulering fra undergang til overgang, eller justert plassering av undergang
  • Utarbeidelse av komplett byggeplan
  • Rådgiverfirmaet har også fått opsjon på oppfølging i byggetiden.

Fremdriftsplaner

Multiconsult starter arbeidet i januar og byggeplanen skal være klar til utlysning sommeren 2025. Videre er planen å ha byggestart våren 2026, mens anlegget antas å være ferdig i 2027/28.

Bildet viser tog, spor, plattform og stasjonsbygninger

Myrdal stasjon på Bergensbanen ligger på høyfjellet og det foretas en million reiser via stasjonen hvert år. Foto: Helene Foldnes Skage, Bane NOR
Publisert: 5. januar 2024 klokken 15:36