Markedsmøte om universell utforming

Bane NOR arrangerte et digitalt informasjonsmøte for rådgivermarkedet i forbindelse med prosjekter for Universell utforming av Oslo S, Skøyen og Asker.

Publisert: 18. mars 2024 klokken 16:12

Bilde av rampe på Oslo S

Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det en ambisjon om at 60% av alle reiser skal foregå fra en universelt utformet stasjon innen utgangen av 2033. For å bidra til måloppnåelse er det derfor besluttet at Oslo S, Skøyen og Asker stasjoner skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene til Universell utforming.  

I den forbindelse skal Bane NOR ut i markedet for å kontrahere en rådgiver som kan bistå med utarbeidelsen av tekniske detaljplaner for de tre stasjonene. Oppdraget vil også inneholde flere opsjoner.  

Bane NOR inviterte i denne anledning til et digitalt informasjonsmøte kl 13.00-13.45, torsdag 21.03.24.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt Morten Sigvardsen i Bane NOR Utbygging. 

Telefon +47 901 18 565
E-post morten.sigvardsen@banenor.no

Presentasjon fra m√łtet


Publisert: 18. mars 2024 klokken 16:12