Markedsdialog om samspillskontrakt

Se opptak fra informasjonsmøtet med leverandører 17. februar om prosjektet for ombygging av stasjoner på strekningene Strømmen - Oslo - Ski.

  • Nyhet

Møtet ble gjennomført på Teams 17. februar 2023. Prosjektet og kontrakten ble presentert av prosjektdirektør Bettina Sandvin og prosjektsjef Martin Hove. Det var god deltagelse fra leverandørbransjen, og Sandvin og Hove fikk flere spørsmål. Du kan se svarene i videoen over.

Prosjektet forventer at kontrakten (totalentreprise med samspill) utlyses uke 8, men det kan ta noe lengre tid.

Last ned dokumenter