Lyser ut kontrakt på storjobb i Hallingdal

Nye og moderne høyspenningsanlegg på hovedstrekningene er høyt prioritert. Nå står Bergensbanen for tur. Vi lyser vi ut oppdraget med å bygge nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Hønefoss – Haugastøl.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. mars 2023 klokken 13:33

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:33

Illustrasjonsfoto av KL-AT anlegg

Illustrasjonsfoto Odd Roar Tjosevik, Bane NOR

–Det eksisterende kontaktledningsanlegget på strekningen, ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet.  Spenningskvaliteten er dårlig, og anlegget er preget av tidens tann, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Etterlengtet og viktig tiltak

– Utlysningen av konkurransen om å bygge et nytt og moderne kontaktledningsanlegg med autotransformatorer på den 180 km lange strekningen gjennom Hallingdal, markerer starten på et etterlengtet og viktig tiltak som vil gi mulighet for å kjøre flere gods- og persontog på Bergensbanen, fremholder Dæmring.

Ifølge områdedirektøren vil det nye anlegget bygge på kjent og velprøvd teknologi.

– Vi har svært positive erfaringer med effekten av tilsvarende anlegg som bl.a. er bygget på Ofotbanen, Kongsvingerbanen og Drammenbanen. I tillegg er vi godt i gang med å bygge ut tilsvarende anlegg på Sørlandsbanen, sier Dæmring.

Færre feil og forsinkelser

– Erfaringene viser at nye og moderne anlegg av denne typen, gir reduserte vedlikeholdskostnader. Nye anlegg er samtidig mindre sårbare og utsatt for tekniske feil som fører til forsinkelser og stans i togtrafikken med de konsekvenser det har for reisende og næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Todelt prosjektgjennomføring

– Konkurransen om å bygge nytt kontaktledningsanlegg mellom Hønefoss og Haugastøl, består av to totalentrepriser. Den ene omfatter delstrekningen Hønefoss-Nesbyen, den andre omhandler delstrekningen Nesbyen-Haugastøl, forklarer Dæmring.

Prosjektet finansieres over Bane NORs budsjett for strategisk fornyelse. Byggestart er planlagt i 2024, og prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2027.

Fokus på bærekraft og ytre miljø

I forkant av kontrakten som nå skal lyses ut, har Bane NOR lagt stor vekt på tett og god dialog med markedet.

– I august i fjor inviterte vi til markedsdialog. I møtene med potensielle tilbydere, presenterte vi prosjektet, og fikk verdifulle innspill og tilbakemeldinger som har vært svært nyttige i det videre planarbeidet, forklarer kontraktrådgiver Anne-Marie Gleditsch Grønner, og røper at viktige temaer som bærekraft og ytre miljø ble viet særlig stor oppmerksomhet i møtene med bransjeaktørene.

- I nært samarbeid med entreprenørene som blir valgt, skal vi aktivt jobbe for bærekraftige løsninger i prosjektet. Det ser vi frem til, avslutter områdedirektør Tony Dæmring.

Ved spørsmål om anskaffelsen, kontakt:

 


Publisert: 8. mars 2023 klokken 13:33

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:33